Om Mastalir

Executive Consulting

Med Mastalir får du en engagerad  och strategisk partner med djup förståelse för din affär och verksamhet. Med lång erfarenhet och stor nyfikenhet utformar vi varje uppdrag tillsammans med er, självklart till fasta arvoden. Kreativt och enkelt. Målmedvetet och noggrant.

Executive search


Vi hjälper dig rekrytera rätt ledare eller specialist till din organisation.

Läs mer

Strategi & Styrelseuppdrag


Rådgivning kring rekrytering, organisation och kultur kopplat till tillväxt. 

Läs mer