Syftet med Mastalir bygger på två av FNs globala hållbarhetsmål – mål 5 som strävar mot jämställdhet och mål 8 som strävar mot goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

All forskning tyder på att när vi når jämställdhet mellan manliga och kvinnliga chefer skapar vi en trygg och kreativ företagskultur, där mångfald berikar och som i sin tur skapar tillväxt. Kort och gott, fokus på fler kvinnor på ledande positioner och att skapa organisationer med god kultur där innovation, människor och affärer får växa.

 

Om Mastalir

Under de senaste 10 åren har jag intervjuat 2000 chefer om deras framgångar och motgångar. De flesta är chefer i större organisationer i ständigt behov av utveckling och förändring. De här cheferna är matchade till 200 ledaruppdrag i större och mindre omfattning. En bättre skola i management tror jag inte man hittar.

Jag har under många år arbetat med återkommande kunder blandat med nya. Min nyfikenhet är min drivkraft som belönat mig med ett starkt och professionellt nätverk av duktiga människor.

Med åren har mitt intresse för samhällsnytta och organisationer med ett genuint syfte att lämna ett bidrag till omvärlden blivit väldigt starkt, i kombination med innovation och affär hittar jag min motivation.

Executive Search Strategi & Styrelseuppdrag