mastalir göteborg

Mastalir är en konsultbyrå inriktad på executive search och managementfrågor kopplade till organisation och tillväxt. Med lång erfarenhet och stor nyfikenhet utformar vi varje uppdrag tillsammans med er, självklart till fasta arvoden. Kreativitet och enkelhet, målmedvetet och noggrant.

Besök: Kungsportsavenyn 37,
Göteborg